25th Annual Honolulu Festival March 8-10, 2019

Archives 2005(11th)

Date : Mar 11 (Fri), Mar 12 (Sat), Mar 13 (Sun)
Sub Theme : A Journey Across the Pacific

Participating Performers
wamiles Odorikotai Bishojo, Genryu-kai “Hirosaki Neputa”, Aomori Nebuta Shunseikai, Utsukushima Yosakoi Odoritai, Saitama Ryujin Matsuri, Kawaguchi Tatara Nagashi Odori, Edogei Kappore Kirakukai, Koto Miyabi, Samurai Maeda Toshiie Ondo “Mai”, Nihon Minyo Doyu, Yosakoi Nippon Sugaren, and more.