Na Hoku Hanohano賞を受賞したTsun-Hui Hung(洪充惠)が中国の二胡を演奏します。