26th Annual Honolulu Festival March 6-8, 2020

10th Annual Honolulu Festival (2004)

DateMar 5 (Fri), Mar 6 (Sat), Mar 7 (Sun)
Sub ThemeWhere Culture Comes Alive
PlaceHonolulu, Hawaii (Island of Oahu)

Participating Performers

Akita-shi Kanto-Kai, Yokoso! Japan Tohoku, Aizubange-machi Otawarashiki, Kanto Tobishoku Rengokai, Kanto Rengo Wakatobikai, Quilt Bunka-Koryudan, Oedo Tama Sudare Tai, Yamanashi-Ken Taiko Renmei, Wakaogi Kai, Gumma Kyudo Federation, and more.

Event Calendar View details

Mar 5 (Fri)

No schedule has been registered

Mar 6 (Sat)

No schedule has been registered

Mar 7 (Sun)

No schedule has been registered