Mark your calendar! 29th Annual Honolulu Festival Comes March 7-9,2025

1st Annual Honolulu Festival (1995)

DateMar 24 (Fri), Mar 25 (Sat), Mar 26 (Sun)
Sub Theme
PlaceHonolulu, Hawaii (Island of Oahu)

*Please refrain from unauthorized use of images. Please contact the Foundation for secondary use requests.

Participating Performers

Nihonmatsu-no-Cyochin Matsuri, Noboribetsu Jigoku Matsuri IN HAWAII, Hakodate Mikoshi Rengo-kai, Oomiya Mikoshi Rengo-kai, Hitachi Mikoshi Rengo-kai, Yayoi-kai, Asakusa Mikoshi Shisetsu-dan, Fuchu Ryokou Tomono-kai, We Love Chikyu-go Ikebana Geijyutsu-kai, Sapporo Yosakoi Soran, Suga Yosakoi Naruko-ren, Tanko-bushi in Hawaii, Tako Nihonbashi-kai, Nhon-no-Tako-no-kai, and more.

Event Calendar View details

Mar 24 (Fri)

No schedule has been registered

Mar 25 (Sat)

No schedule has been registered

Mar 26 (Sun)

No schedule has been registered