25th Annual Honolulu Festival March 8-10, 2019

4th Annual Honolulu Festival (1998)

DateMar 13 (Fri), Mar 14 (Sat), Mar 15 (Sun)
Sub Theme
PlaceHonolulu, Hawaii (Island of Oahu)
04booklet

Participating Performers
Yosakoi Naruko-ren, Omuta Daijayama Matsuri, Aomori Nebuta Matsuri, Hamanasu-kai, Michino-kai, Morioka Sansa Odori, Miyabi-kai, Himawari-no-kai, Hakata Jyomon Taiko, International Sports Chanbara Kyokai, Yamaguchi Minyo Renmei, Oshibana Aikouka, and more.

Event Calendar View details

Mar 13 (Fri)

No schedule has been registered

Mar 14 (Sat)

No schedule has been registered

Mar 15 (Sun)

No schedule has been registered