26th Annual Honolulu Festival March 6-8, 2020

4th Annual Honolulu Festival (1998)

DateMar 13 (Fri), Mar 14 (Sat), Mar 15 (Sun)
Sub Theme
PlaceHonolulu, Hawaii (Island of Oahu)

Participating Performers

Yosakoi Naruko-ren, Omuta Daijayama Matsuri, Aomori Nebuta Matsuri, Hamanasu-kai, Michino-kai, Morioka Sansa Odori, Miyabi-kai, Himawari-no-kai, Hakata Jyomon Taiko, International Sports Chanbara Kyokai, Yamaguchi Minyo Renmei, Oshibana Aikouka, and more.

Event Calendar View details

Mar 13 (Fri)

No schedule has been registered

Mar 14 (Sat)

No schedule has been registered

Mar 15 (Sun)

No schedule has been registered