26th Annual Honolulu Festival March 6-8, 2020

Archives 1995(1st)

Date : Mar 24 (Fri), Mar 25 (Sat), Mar 26 (Sun)
Sub Theme :

Participating Performers
Nihonmatsu-no-Cyochin Matsuri, Noboribetsu Jigoku Matsuri IN HAWAII, Hakodate Mikoshi Rengo-kai, Oomiya Mikoshi Rengo-kai, Hitachi Mikoshi Rengo-kai, Yayoi-kai, Asakusa Mikoshi Shisetsu-dan, Fuchu Ryokou Tomono-kai, We Love Chikyu-go Ikebana Geijyutsu-kai, Sapporo Yosakoi Soran, Suga Yosakoi Naruko-ren, Tanko-bushi in Hawaii, Tako Nihonbashi-kai, Nhon-no-Tako-no-kai, and more.