25th Annual Honolulu Festival March 8-10, 2019

Archives 1998(4th)

Date : Mar 13 (Fri), Mar 14 (Sat), Mar 15 (Sun)
Sub Theme :

Participating Performers
Yosakoi Naruko-ren, Omuta Daijayama Matsuri, Aomori Nebuta Matsuri, Hamanasu-kai, Michino-kai, Morioka Sansa Odori, Miyabi-kai, Himawari-no-kai, Hakata Jyomon Taiko, International Sports Chanbara Kyokai, Yamaguchi Minyo Renmei, Oshibana Aikouka, and more.